Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Địa chỉ: Phòng 102-102A-103-104A, Nhà H1, 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: VP: (04) 3869 1975; GĐ: 3869 7083; PGĐ: 3628 0421; 3628 5594;
 Fax: (04) 3628 5568. Website: http://dttx.nuce.edu.vn. Email: dttx@email.nuce.edu.vn.Mục "Liên hệ" chỉ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đề nghị, góp ý của bạn đọc.
Để được giải đáp các câu hỏi, xin vui lòng gửi email tới địa chỉ dttx@email.nuce.edu.vn.


Bạn phải nhập đầy đủ thông tin vào các mục có dấu (*)
Họ và tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)